Back to top

Recursos d'Informació

Revistes electròniques

A banda de les publicacions en paper, la biblioteca està subscrita a la versió electrònica de les següents revistes:


Bases de dades

La biblioteca disposa de diverses bases de dades de lliure accés:


Altres catàlegs d’interès

Si no trobeu el que necessiteu al catàleg de la Biblioteca Enric Bricall, els següents catàlegs poden servir-vos d’ajuda.


Com fer una bibliografia

Quan s’elabora una bibliografia s’han de citar els documents consultats redactant referències bibliogràfiques. Es tracta de facilitar l’accés futur als documents originals fent constar les dades fonamentals de cada document de manera senzilla però normalitzada.


Com citar documents

Una citació és una forma abreujada de referència inserida entre parèntesi en el text o afegida com a nota a peu de pàgina, al final del capítol o al final de tot el text. Serveix per identificar la publicació de la qual s'ha extret una referència, una idea, etc., i per especificar la seva localització exacta en la publicació font.


Preguntes més freqüents

Consulta totes les teves preguntes sobre la biblioteca en aquest apartat: Quin és l’horari de la biblioteca?, Com puc contactar amb la biblioteca?, Cal tenir el carnet d’usuari per accedir a la biblioteca?, etc.