Back to top

Missió, visió i valors

Missió

ELISAVA promou l’educació, el coneixement, la recerca, el desenvolupament i la innovació en l’àmbit del disseny, l’enginyeria i la comunicació, impartint formació universitària que prepari als seus estudiants per assolir reptes professionals a nivell internacional, impulsant la relació de la nostra comunitat amb el teixit empresarial, les institucions i la societat i vetllant per la nostra viabilitat per poder transformar-nos i créixer en un entorn global i canviant.
 

Visió

ELISAVA vol ser un centre universitari de referència internacional que contribueixi a la transformació de l'entorn humà i la generació de noves realitats, desenvolupant amb creativitat i qualitat del disseny, l'enginyeria i la comunicació.
 

Valors

A ELISAVA apostem per una línia de formació i de recerca innovadora, flexible, creativa i pluridisciplinària, fortament orientada al món professional. Amb aquest objectiu, l’Escola col·labora àmpliament amb empreses, institucions i universitats en l’àmbit local, nacional i internacional.

Les directrius metodològiques impulsades des d’un centre pioner com ELISAVA han servit de model a altres Escoles de Disseny.

L’Escola és catalitzadora d’una línia de formació i recerca transversal, flexible i creativa, abocada al món professional i en estreta col·laboració amb l’empresa i les universitats internacionals.