Back to top

Projecció Internacional

La cooperació amb universitats de diversos països és un dels trets essencials del projecte educatiu d’ELISAVA. L’intercanvi i la mobilitat d’estudiants i professors enriqueixen la formació universitària, i l’Escola els potencia establint xarxes amb centres internacionals que comprenen també el desenvolupament de programes conjunts de docència, cooperació i recerca.

El valor d’aquest flux radica en la seva bidireccionalitat. Entenem que la diversitat de perfils i perspectives proporcionats pels alumnes provinents d’arreu del món enriqueix ELISAVA. Per això, l’Escola els promou activament, en benefici d’una comunitat cada cop més plural i dinàmica.

La presència internacional d’ELISAVA s’ha anat intensificant al llarg de la seva història, en paral·lel a la consolidació del seu prestigi acadèmic. Per a nosaltres, el coneixement d’altres cultures, d’altres maneres d’aproximar-se a les disciplines impartides per ELISAVA, és un actiu bàsic en la formació dels estudiants. Per això, l’Escola ofereix la participació en programes d’intercanvi en els que l’alumne podrà contrastar altres metodologies d’aprenentatge en diferents països.

En aquest sentit, ELISAVA ha establert convenis amb més de 70 centres de tot el món: Europa, el continent americà, Àsia i Austràlia, i participa en diversos programes d’intercanvi, cooperació i recerca amb institucions acadèmiques internacionals. L’experiència ens permet confirmar que el benefici és doble: s’afavoreix la circulació del coneixement i es millora l’ensenyament de les disciplines impartides per l’Escola.

Aquesta projecció internacional es reflecteix tant en els programes de Grau com de Màster, on més del 40% dels estudiants procedeix d’altres països. Per satisfer aquesta demanda, l’Escola també compta amb programes de formació contínua impartits íntegrament en anglès.