Back to top

In-Company Training

El programa In-Company Training d’ELISAVA ofereix al món professional eines formatives que s’adeqüen a les necessitats del moment de cada empresa o institució. 

Els cursos s’adapten a les demandes i requisits del sol·licitant, que ha de definir paràmetres diferents:

  • La selecció dels continguts bàsics en funció de les seves necessitats
  • La preferència de dates i hores setmanals en funció de la disponibilitat dels seus treballadors
  • La possibilitat de realitzar la formació a les seves instal·lacions o a les aules i tallers d’ELISAVA

El programa In-Company Training permet posar al dia els professionals i orientar-los cap a nous enfocaments, nous processos, que fan posible reorientar les seves habilitats i competències entorn dels sectors de Disseny Gràfic i Comunicació, de Disseny de Producte i de Disseny de l’Espai.