Back to top

Esponsorització

 

Des d’ELISAVA volem ampliar la col·laboració amb les empreses a través de la possibilitat d’esponsorització tant de Programes (Màsters) com de col·laboracions a més llarg termini, com les Càtedres d’empresa.


Programes (Màsters)

Es tracta de l'esponsorització  en projectes formatius específics orientats a la formació d’estudiants.

Característiques Principals:

  • Captació de talent d'estudiants
  • Fomentar l’emprenedoria dels estudiants
  • Millorar la relació universitat-empresa de manera estable
  • Visibilitat i promoció de l’empresa
  • Associació a ELISAVA
  • Contribució a la política de RSC de l’empresa

Càtedres d'empresa

A  la cerca de l'excel·lència acadèmica, ELISAVA vol impulsar noves estructures d'investigació, desenvolupament i innovació, com ara les Càtedres d'empresa. Són l'instrument més adequat per a les col·laboracions a llarg termini, amb objectius amplis en docència, investigació i transferència de tecnologia i coneixement. Són la manera més estratègica de col·laborar amb la Universitat perquè el fil conductor de l'acord vagi més enllà de l'àmbit estrictament econòmic. Hauran d'acomplir una doble vessant en els temes que s'impulsen: ser innovadors i interdisciplinaris.