Back to top

Acceso y admisión

Estudios realizados en sistemas educativos de países no miembros de la UE

El Consejo de Gobierno de la Universidad Pompeu Fabra acordó en su sesión del día 17 de febrero del 2016 la Normativa de acceso y admisión a enseñanzas oficiales de grado de la UPF de los estudiantes procedentes de sistemas educativos de estados no miembros de la Unión Europea con la intención de promover el acceso a la Universidad de dicho colectivo de estudiantes y favorecer de esta manera la internacionalización en las aulas de grado. La convocatoria 2018 es, en su conjunto, muy similar a la convocatoria 2017.


Convocatoria 2018 de acceso y admisión estudios fuera UE: Bases e instrucciones

Solicitud preinscripción

Declaración jurada

Resolución de admisión

 


Personas con estudios universitarios iniciados

 

Accés a un estudi de grau amb estudis universitaris iniciats. Convocatòria extraordinària 2018

Per aquesta via podran accedir als estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra (i a ELISAVA en tant que centre adscrit a la UPF) els estudiants que hagin iniciat estudis universitaris oficials a l'estat espanyol i vulguin canviar d'universitat o bé d'estudis universitaris oficials, així com els estudiants que, havent iniciat o finalitzat estudis universitaris a l'estranger, no hagin obtingut la credencial d'homologació del títol o el certificat d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial a Espanya, i compleixin els requisits previstos en l'article 8.3 de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau, aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008 i modificada per acord del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011, de 9 de maig i de 7 de novembre del 2012, de 17 de febrer i de 6 de juliol del 2016 i de 26 d’abril de 2017. 

 

Sol·licitud

Els candidats han de presentar la sol·licitud adreçada al Director acadèmic d’ELISAVA Escola Superior de Disseny i lliurar-la a la Unitat de Gestió Acadèmica d’ELISAVA (de divendres 29 de juny a dimecres 4 de juliol de 2018, ambdós inclosos, de 08:00 a 13:00 i de 14:30 a 19:30 hores).

 

Calendari resum del procés d’admissió en convocatòria extraordinària i matrícula als estudis.

Sol·licitud d’admissió Del 29 de juny al 4 de juliol de 2018
Publicació resultats de la fase 1 30 de juliol de 2018
Sol·licitud de reconeixement i transferència Del 3 al 5 de setembre de 2018
Publicació de resultats fase 2 i resolució d’admissió 18 de setembre de 2018
Matrícula

A comunicar als admesos

Per a més informació sobre la normativa i la convocatòria (places, requisits per a l’admissió, documentació a presentar i criteris de selecció...) vegeu el següent enllaç a la plana web de la Universitat Pompeu Fabra:

https://www.upf.edu/web/graus/acces-a-un-estudi-de-grau-amb-estudis-universitaris-iniciats